♡Song: Từ Khoá|关键词

♡Singer: Nhậm Nhiên

♡Translator and Timer by Bọt Biển

Please do not reup or copy. Thanks

Panfage:

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Lyric:

Hǎohǎo ài zìjǐ jiù yǒurén huì ài nǐ
zhè lèguān de shuō cí
xìngfú de yàngzi wǒ gǎnjué hǎo zhēnshí
zhǎo bù dào xíngróngcí
chénmò zài yǎnshì kuài fànlàn de jīqíng
zhǐ shèng xià yǔ zhùcí
yǒuyī zhǒng tàshí dāng nǐ kǒuzhōng hǎn wǒ míngzì
luòyè de wèizhì pǔ chū yī shǒu shī
shíjiān zài xiāoshì wǒmen de gùshì kāishǐ
zhè shì dì yī cì
wǒ ràng jiànshì àiqíng kěyǐ kāngkǎi yòu zìsī
nǐ shì wǒ de guānjiàn cí
wǒ bù tài quèdìng ài zuì hǎo de fāngshì
shì dòngcí huò míngcí
hěn xiǎng gàosù nǐ zuì chìluǒ de gǎnqíng
què yòu wàng cí
jù sàn zǒng yǒushí ér kū xiào yěyǒu shí
wǒ bùpà qiántáicí
yǒuyī zhǒng tàshí shì nǐ xīnzhōng yǒu wǒ míngzì
luòyè de wèizhì pǔ chū yī shǒu shī
shíjiān zài xiāoshì wǒmen de gùshì kāishǐ
zhè shì dì yī cì
ràng wǒ jiànshì àiqíng kěyǐ kāngkǎi yòu zìsī
nǐ shì wǒ de guānjiàn cí
nǐ cáng zài gēcí
dàibiǎo de yìsi
shì zhuān yǒu míngcí
luòyè de wèizhì
pǔ chū yī shǒu shī
wǒmen de gùshì
cái zhèng yào kāishǐ
zhè shì dì yī cì
ài yīgè rén ài dé rúcǐ kāngkǎi yòu zìsī
nǐ shì wǒ de guānjiàn cí
#关键词
#từkhoá

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/bong-da

4 thoughts on “《Vietsub》Từ Khoá |关键词 – Nhậm Nhiên

  1. Bài hát rất hay chúc ad sẽ thành công hơn trong cuộc sống
    Mik mới bt đến kênh lên ko bt ad là trai hay gái vậy ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *