27 thoughts on “🔴TRỰC TIẾP Đại lễ VU LAN BÁO HIẾU VÀ CÚNG DƯỜNG PHÁP Y 2018 tại chùa Giác Ngộ

 1. Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát , Kính Mừng Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL. 2562 , DL 2018, Thật cảm động, hạnh phúc, con kính chúc Quý Thầy Vô Lượng Sức Khỏe, Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát Ma Ha Tát

 2. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 3. A Di Đà Phật cầu mong cầu mong mười phương chư Phật cầu siêu cho ông bà cha con
  A Di Đà Phật
  A Di Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *