41 thoughts on “130.000 tốc độ đánh spam kinh VLCM

  1. Làm sao để hiện cùng lúc 3 cái cây trên đầu v bạn, mình hiện cây búa thì nó lại ẩn 2 cây kia… Xin chỉ giáo 😂😂😂

  2. Acc thấy cũng được mà sao vẫn bị dính chưởng hồi nội lực ko được cho thứ chiến học kỹ năng hồi nội lực á ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *