3 thoughts on “#2 Từ Khóa ||关键词|| cover cực hay~

  1. Có 1 loại kiên định khi nghe chính em gọi tên tooii dưới nên chiếc lá rơi phổ nên bài thơ thời gian đã tan biến câu chuyện chúng ta bắt đầu đây là lần đầu tiên tôi biết được tình yêu có thể hào phóng mà lại ích kỷ em chính là từ khóa cửa tôi nghiện luôn bài này 😂😂❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *