17 thoughts on “25 triệu cây Sung Nếp dáng Long, quả từ gốc tới ngọn.

  1. ANH CÓ CÂY XUNG NẾP VÀI TRÂM.BÁN CHO TÔI MÔT CÂY ĐỂ UỐNG RIỆU THIT VỜI QUẢ SUNG RẤT NGON.PHẢI ĐÚNG LÀ SUNG NẾP..NGỌC .CẨM PHẢ QUANG NINH.CÃM ƠN.

  2. Sun mà cũng có giá cao vậy sao.Mình có 2 cây gốc lớn bộ rể khủng mà bỏ ko cũng chẳng ai nhìn.

  3. Theo tôi cây sung này giá trị tiền khoảng từ 10 đến 15 triệu.chủ vườn bán vậy giá hĩu nghị rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *