20 thoughts on “#3 Cùng OPTIMUS tìm hiểu Bảng Ngọc Mới của: Tristana

  1. Mấy bạn vào trận xem đội hình mới cộng bảng chứ sp thresh mà lấy hồi máu vượt trội thì vô dụng

  2. Đắc thắng mạnh lắm Mus ơi, thiêu đốt không trừ 15% lượng máu đc hồi đâu. Cầm cái này bị thiêu đốt vẫn hồi đầy đủ 15%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *