Giảng Cầu An Đầu Năm Canh Tý – Đại đức Thích Tâm Quán trụ trì chùa Diên Quang, cho biết muốn có phúc, phước báu thì không được sát sinh, phải biết bố thí, cúng dường, từ thiện, và tu tập đúng chính pháp theo lời Phật dậy.

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/bong-da

2 thoughts on “5 Phúc Phước Báu – Đại đức Thích Tâm Quán

  1. Nam mô a Di Đà Phật, bài pháp của Thầy hay và rất ý nghĩa ah.con xin tri ân công đức của Thầy ah.

  2. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Nam Mô A Di Đà Phật. chờ đợi từng giây phút để đc nghe bài pháp của Thầy.con chúc Thầy năm mới pháp thể khinh an thân tâm an lạc chúng sinh dị độ phật sự viên thành.Nam Mô A Di Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *