7 thoughts on “5 PHÚT VỚI AUTOCAD |"TÔ MÀU" CHO ĐỐI TƯỢNG | LỆNH HATCH (H)

  1. sao mình chèn chữ lên trước thì xuất hiện nền đen đằng sau chữ vậy bạn? bạn biết cách fix không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *