19 thoughts on “90/Cắt may đồ bộ nữ mặc nhà /đồ bộ thu đông P2. ĐAM MÊ MAY VA HANA NGUYÊN

  1. chị chỉ dùng e vẽ vòng nách với số đo vai 34, v ngực 100, ngang nách trước 40, ngang nách sau 36. cảm ơn chị nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *