1 thought on “Adobe Illustrator cs – Vẽ màn hình Dell Bài tập cơ bản 1

  1. tôi đx xem thấy ok, nhưng cần thay đổi cách nói nên có lên cao xuống thấp sẽ cho biết chỗ nào quan trọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *