23 thoughts on “Ảnh Chế Hài Hước Ngàn Like Trên Facebook Part2

 1. 1:16 suy ra
  – thầy trẻ là xác định😯😯
  – thầy già là con hoặc cháu thầy thui à 😁😁😁

 2. 0:32 hình ảnh cảm động hai thanh niên bất tử đang cố tự sát 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 3. Đoạn 2: 36 😂😂😂( giống yorn và airi)
  Airi :??????
  Yorn: đang trốn
  Airi: feel
  Yorn: the sun
  (Kết quả là mày ngu lắm yorn ạ ai xem liên quân hài chắc biết)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *