5 thoughts on “Audio Đam Mỹ Hay Nhất – Thế Bất Khả Đáng (Thịnh Thế) – Chương 7 & 8 & 9 – MC Anh Khoa

  1. Nghe truyện mà nghĩ đến gương mặt và vóc dáng xinh đẹp của Hạ Diệu,có lẽ vì vậy mà nghe đọc truyện thấy rất hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *