2 thoughts on “Ba nhà nghiên cứu được giải Nobel Hóa Học

  1. Dẹp mẹ cái giải Nobel hòa bình đi
    Dc giải Nobel sau đó làm điều ác k bi thu lại.
    Nhưng tay trùm sỏ chế độ phạm tội ác ma cung có dc đề cử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *