7 thoughts on “BÀI 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

  1. Hai thông số cơ bản của hình chiếu trục đo là phương chiếu l và hệ số biến dạng. Từ hai thông số này sẽ tạo ra các loại HCTĐ khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *