Đây là
Hydro và Heli, sau đó là Liti và Beri
Bo, Cacbon ở khắp mọi nơi,
Nitơ tung tăng trong không khí
Với Oxy, bạn có thể hít thở
Và Flo làm đẹp răng của bạn
Neon ánh sáng lên các bảng hiệu,
Natri tạo vị mặn
Magiê, Nhôm Silic, Phốt pho,
Sau đó là lưu huỳnh, clo và Argon
Kali và Canxi giúp bạn phát triển mạnh mẽ
Scandi Titan Vanadi và Crom và mangan
Đây là bảng tuần hoàn, Khí hiếm thì ổn định,
Halogen và kim loại kiềm phản ứng rất mãnh liệt
Cứ mỗi chu kỳ chúng ta sẽ thấy thêm lớp vỏ ngoài mới
Trong khi điện tích tăng dần sang bên phải
Sắt là STT 26 , sau đó là Coban, Niken có trong đồng tiền của bạn
Đồng Kẽm và Gali
Gecmani và Asen
Selen và Brôm trong phim
Trong khi Krypton giúp phát sáng phòng của bạn
Rubidi và Stronti sau đó là Yttri và Zirconi
Niobi Molipđen Tecneti
Rhuteni Rhodi Paladi
Bạc – trong đồ sành, sau đó là Cadimi và Indi
Thiếc – trong lon, Antimon, sau đó là Telu và
Iốt và Xenon và sau đó là Xesi và
Bari có STT 56, và đây là nơi mà bảng phân chia
Là nơi mà các nguyên tố họ Lantan bắt đầu
Lantan xeri và Praseody
Neodymi ngay cạnh, sau đó là Prometi có STT 62,
Samari, Europi, gadolini và Terbi,
Dysprozi, Holmi, Erbi, Thuli, Yterbi, Luteti
Hafni Tanta Tungsten chúng đang ở trên để tiếp tục
Rheni, Osmi và Iridi
Platin, vàng làm cho bạn giàu đến già luôn
Thủy ngân cho bạn biết khi nào thực sự lạnh
Tali và Chì sau đó Bismut cho dạ dày của bạn
Poloni Atatin sẽ không ngon
Radon và Franxi sẽ chỉ tồn tại một lát
Radi sau đó là Actini với STT 89
Đây là bảng tuần hoàn, Khí hiếm thì ổn định,
Halogen và kim loại kiềm phản ứng rất mãnh liệt
Cứ mỗi chu kỳ chúng ta sẽ thấy thêm lớp vỏ ngoài mới
Trong khi điện tích tăng dần sang bên phải
Actini, Thori, protactini
Urani neptuni Plutoni
Americi Curi berkeli Californi
Einsteini Fermi mendelevi Nobeli
Lawrenci rutherfordi Dubni seaborgi
Bohri Hassi sau đó là Meineri darmstadti
Roentgeni Copernici
Ununtri
Flerovi
Ununpenti
Livermori
Ununsepti
Ununocti
Và chúng ta đã xong!

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/giao-duc

5 thoughts on “Bài ca bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *