English 8
Unit 5 : STUDY HABITS (THÓI QUEN HỌC TẬP)
Bài tập Tiếng Anh 8 – Mai Lan Hương – unit 5
Hướng dẫn giải bài tập Mai Lan Hương 8 Unit 5 part 5
Sách Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương 8 _ đáp án
– EXERCISE (Bài tập)
– GRAMMAR (Ngữ pháp)
+ Trạng từ chỉ thể cách
+ Câu tường thuật

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/giao-duc

10 thoughts on “Bài tập Tiếng Anh 8 – Mai Lan Hương – Unit 5 – part 5

  1. Cô ơi cô có thể cho em bik phần mà sau từ nào thì là to-V còn sau từ nào là V-ing…được không cô?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *