1 thought on “Bài Toán Chuyển Động Trượt Của Vật Trên Mặt Phẳng Nghiêng

  1. Thầy ơi cho e hỏi với dạng bài nào thì phải chiếu lên 2 trục ạ. có phải với dạng bài cho góc không ạ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *