3 thoughts on “Bài toán về sơ đồ mạch điện – Thầy giáo Phạm Quốc Toản

  1. Chương trình vật lý 12 thật nặng kinh khủng, chỉ riêng chương Dao động cơ học với chương Dòng điện xoay chiều là đã đủ mệt rồi, đủ các thể loại dạng toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *