1 thought on “BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 14/08/2019

 1. BỜ CÕI ĐẠI DƯƠNG
  Vịnh Hà Tiên một ngày trong nắng
  Nước biển xanh lóng lánh hương trời
  Lòng người rộn rã biển khơi
  Niềm vui chan chứa dậy lời xưa sau
  Tình thân ái cùng nhau nhắn nhủ
  Với tâm thành hiền vũ sắc son
  Mẹ Tiên sinh đủ trăm con
  Mang danh Âu Lạc hằng còn bảo lưu
  Biển Đông Bắc Hạ Long danh sáng (1)
  Vịnh Tây Nam chói rạng Mạc Nhân (2)
  Người về khai khẩn ân cần
  Lập nên biên trấn thần dân được nhờ
  Hiện thực thành ước mơ đã đạt
  Cuộc nhân sinh dào dạt lòng thương
  Mở hai Bờ Cõi Đại Dương (3)
  Cho tình thâm ấy vấn vương dân mình
  Về đây gởi chút hình kỷ niệm
  Lễ Phật Đà tục diệm Hải Sơn (4)
  Mạn Đà La vẫn thường chơn
  Nghe trong thân thiết cung đờn Pháp Âm
  Biển Kim Tự Tô Châu ông núi
  Đất Kiên Giang giáp Mũi Cà Mau
  Bắc Nam nước Việt hai đầu
  Mang hình chữ S nhịp cầu thiêng liêng
  Nhà hàng Hương Biển 13h 20120220 => 2901 Nhâm Thìn.
  (1) Vịnh Hạ Long Việt Nam được bầu chọn là kỳ quan thiên nhiên thế giới mới vào ngày 12/11/2011.
  (2) Mạc Cửu xây dựng đất Hà Tiên đầu thế kỷ 18.
  (3) Vịnh Hà Tiên cùng nằm trên kinh tuyến Đông với eo biển Malasca, ranh giới giữa Thái Bình Dương và Ấn Lộ Dương.
  (4) Lưu truyền và giữ lửa nền Phật Pháp tại Chùa Hang tức Chùa Hải Sơn..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *