14 thoughts on “Bảng tuần hoàn các nguyên tố | Phim tài liệu khoa học (Thuyết Minh)

  1. Thực chất từ xa xưa cho đến ngày nay mục đích cuối cùng của chiến tranh là để thí nghiệm hiệu quả của vũ khí mà nước đó tạo ra ! Vì chỉ có chiến tranh thì mới biết dc vũ khí đó có tác dụng như thế nào thôi!

  2. Công nhận người Đức rất tài.!!! Thấy nhiều cái phát minh vĩ đại nào cũng có ông Đức hết. :))

  3. chỉ có khoa học mới đưa loai người đến thiên đường (hay quá)mục đích sử dung loài người chịu trách nhiệm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *