27 thoughts on “Bất khả kháng lực – Thuyết minh (kết có hậu)

  1. Xem thêm tuyển tập phim đam mỹ hay xuất sắc: https://www.youtube.com/playlist?list=PLvquKkf1stJ4c6JUte3iM11T_AMIyr8Tm

  2. K liên quan nhưng t là hủ nam :v. Và t k may bị lũ bạn thân nó biết và h phải mang danh mê trai trong khi t mê gái :v. Thật bất khả kháng lực :v

  3. Hối hận khi xem Thượng Ẩn đầu tiên. Xem phim nào đi nữa thì vẫn ko thoát li đc cái phim đó 😞

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *