Câu chuyện về những sự kiện đầu tiên của Biên niên sử vũ trụ Pokemon, sự ra đời Arceus, bộ 3 sáng tạo thế giới và những thông tin cơ bản về các Pokemon này.

Link Facebook kênh:

Một số playlist:
– Vũ trụ pokemon

– Pokemon – Thế giới nhiệm màu
– Pokemon – Những sinh vật kỳ thú

#FunDimension #Pokemon #Pokeverse

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/giai-tri

1 thought on “Biên niên sử vũ trụ Pokemon – Những vị thần sáng tạo thế giới (Phần 1) | [Pokeverse]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *