20 thoughts on “BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA TỔNG HỢP 79 CHI TIẾT YATO YT-3891 LH:0936318800

  1. Bạn giới thiệu hàng nên nhớ lần sau muốn câu khách thì nên nhớ không nhai đi nhai lại câu "các bạn nên nhớ", và nên ghi nhớ điều này. — nên nhớ — nên nhớ — nên nhớ — nên nhớ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *