Link Razer Cortex :
Bạn nào còn thắc mắc bị lỗi hay yếu j nữa cứ liên hệ mình nhé !
Link Facebook :
░░░░░░░░░░░░▄▄
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░█
██████▀░░░░▀▀██████▀

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/giai-tri

15 thoughts on “Cách chơi : FiFa Online 3 cho máy cấu hình yếu dưới 4GB

  1. muốn cho fifa nó về bth lại sau khi dùng razer thì phải làm sao do nó mát luôn cái đánh dấu cầu thủ vs thời gian :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *