41 thoughts on “Cách Nắm Mồi Câu Lăng Xê (lancer) Cá Mè • Câu Lăng Xê Nổi

  1. Xốp có thì dễ hút vs câu mè có cũng dc koncos cũng dc . Nhưng xốp ko dc kéo móc lổi là dc . Mà mè giờ câu lri tanh lắm . Thà ăn rô phi hoặc cá mương còn hơn

  2. Mình rất thích câu cá mè mà chưa câu được con nào ở chỗ mình không mua được lưỡi chữ t bạn có cách làm lưỡi chữ t chỉ cho mình được không bạn cảm ơn rất nhiều

  3. vì cá con phá mồi quá nhanh nên dùng rọ câu cá mè về chế lại thay bằng dây nhợ siêu bền lưỡi móc xốp đánh chép, rô phi dc không ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *