21 thoughts on “Cách tải và cài đặt Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3

  1. sao tôi tải file mới lại ra đuôi .wbfs không mở được game, ai biết cách đổi đuôi chỉ mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *