9 thoughts on “Cách vẽ hình chiếu thứ 3

  1. bạn nao học BK TpHCM mà cần vẽ hình chiếu thứ 3. thì gửi ảnh đề bài vào email mình: ngovankhuong95@gmail.com. mình sẽ vẽ giúp và chỉ dẫn cụ làm thế nào để nhìn ra được hình chiếu thứ 3, các giao tuyến.

  2. Video rất hay rất bổ ích,sẽ tốt hơn khi bạn vẽ các đường nên giải thích vì sao để các bạn khác xem để dễ hiểu hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *