Danh sách phát Khóa đào tạo TIM MẠCH CAN THIỆP:
TIM MẠCH CAN THIỆP (NGÀY 4):
Bài giảng: Can thiệp một số tổn thương chính động mạch vành
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang.
Bộ môn tim mạch – Trường Đại học Y Hà Nội.
Đơn vị chăm sóc mạch vành C7 – Viện tim mạch Quốc gia Việt Nam.

——————————————-

Bài giảng thuộc khóa đào tạo: TIM MẠCH CAN THIỆP.
Chương trình đào tạo học viên Sau đại học – Bộ môn tim mạch, Đại học Y Hà Nội.
– Thời gian: 06/02/2020 – 18/02/2020
– Địa điểm: Giảng đường Đặng Văn Chung (Hội trường A – Viện Tim mạch Việt Nam)
– Hình thức đào tạo: Lý thuyết + Kĩ năng thực hành
– Đối tượng:
* Bắt buộc: Học viên SĐH bộ môn tim mạch(Nội trú 43 – Cao học 27 – CK2 khóa 32)
* Khác: Học online
——
Fanpage:

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *