7 thoughts on “cắt quần tây nam ống đứng guide to cut crocheted trousers and pants đam mê may vá Thủy vũ

  1. bạn ơi cho mìh hỏi đườg đáy ts ra 1/10 môg là tíh từ đườg vào đáy của tt đúg ko bạn hay tíh từ đườg mép đáy ra bạn . mìh nhìn ko rõ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *