24 thoughts on “Câu Cá Biển | Câu Cá Mú, Mó cùng cảnh đẹp Hòn Sẹo – Nhơn Lý | fishing grouper

  1. Thằng chó cá nhỏ xíu ăn cho cạn kiệt ông nội cha mày ăn cho trào bản hộng may ra đi đồ chó dại

  2. Chỗ này thuê thuyền người ra chở ra hả anh? Quy nhơn thì có khúc nào dễ câu anh giới thiệu với, em chưa câu biển bao giờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *