8 thoughts on “Câu chuyện tình yêu buồn ☺️

  1. Mìn coi hơi trễ nhưng có chuyện này bạn cần phải bik người mình yêu người đó cũng yêu mình thì ko có bất cứ chuyện j phải như thế cả dù bạn có nói vậy thì bạn ấy cũng ko bao j bỏ bạn đâu đừng lo nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *