25 thoughts on “CÂY TRẮC – BONSAI VN

  1. :)))))) trắc phải chơi cây cổ thụ mới đẹp và có giá trị chứ loại bosai này cây trắc k hợp vs giá trị thấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *