23 thoughts on “[CDHT] Thông Báo Giai Đoạn Kết Thúc Game Chiến Dịch Huyền Thoại – Tạm Biệt Cách Chỉ Huy 😔

  1. đám bạn nghĩ chơi nên t chơi 1 mình chán quá bỏ game đc tâm gần 3 năm thì quay lại kiếm game k có lên yt mới thấy game đóng cửa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *