21 thoughts on “Chạy lại phần mềm Samsung Bằng Nút Volume- DS Phong aka Ái Võ

  1. em chạy lại phần mềm nhưng đến phần đăng nhập thì nó không cho bỏ qua, bảo là đăng nhập email đông hóa trước đó tuy nhiên thì TK với MK trước đo là của chị em bây giờ bả hông nhớ và cũng không nhớ luôn sđt để khôi phục, giúp em với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *