3 thoughts on “CHÙA THIÊN TRÚC Q.7- NHÓM PT.DIỆU THỦY CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG MÙA AN CƯ KIẾT HẠ PL.2560 (DL.2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *