11 thoughts on “Chuyện tâm linh có thật – Sởn gai ốc những câu chuyện người sống bị "m"a" rượt

  1. Chuyện quỉ. có. Thật không. . .. ?
    nhưng. Người chết. khg đi đuoc , chết như bị. Chưa tới số , hay khgđi. vì. nhớ thương. , trẻ sanh ra chết ngộp , khg đặt tên đêm về phá , kiếm đồ ăn , chính nhà. Tôi , người chết sông. kêu ma da. khong phá nhát , đêm lên miêu , hay cầu đúc bờ vì ở sông lạnh , tôi khg thấy. nhưng. đêm anh tôi

  2. Tao ko bao giờ tin vào mấy thằng khoa học,hay tiến sĩ máu lồn, ở cái đất nước hình chữ S này bao giờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *