5 thoughts on “Cờ Vua: Nguyên lý 2 – Nguyên lý Trung tâm- Hoc Online NQK

  1. Anh ơi! Anh về học kỹ lại cờ vua đi.Em thấy anh đi cờ quờ quạng quá! Anh mà dạy cờ thì buồn cười chết được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *