Trong video này hướng dẫn các em về công thức hóa học của kim loại, phi kim và cách lập nhanh công thức hóa học của hợp chất. Đồng thời giúp các em ôn lại hóa trị của các nguyên tố thường dùng trog quá trình học môn hóa học lớp 8 và lớp 9

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *