31 thoughts on “CÙNG CHƠI STARCRAFT 2 GAME CHIẾN THUẬT HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI / TẬP 1 / BÌNH LUẬN GAME

  1. chơi sc2 nên sử dụng hotkey cho nhanh chứ dùng chuột chậm lắm với lại chơi terran có nhiều việc chồng vào nhau khá loạn

  2. Thằng này mất dạy nha! Up GTA đê. Tiếng Anh chú kém quá, làm mission dễ ko à.Go and fuck someone on the streetz homie. Ryder nigga

  3. Sao anh làm nhiệm vụ trong vice city đó rồi
    Xong anh sang phiên bản HD chưa làm nhiệm vụ đó mà anh bảo là rồi
    Em nghĩ là anh nhầm đó
    Ai thấy dống mình nào ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *