44 thoughts on “Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Phần 2 – Tập 31 – Truyện Audio || Kim Phong Ngoc Lộ

  1. Trời ơi ra phần 2 giống như truyện đi mong chờ tinh nguyệt thành đôi quá ông đạo diễn đâu ko ra p2 nóng ruột chết à

  2. Tao ước j gặp được ông đạo diễn tao chém chết ổng không ra sớm phim chờ 2 năm rồi ai thấy vậy điểm danh coi

  3. Nghe con điên này đọc như ma đuổi chẹp k có đọc màn hìh theo nhạc kiểu ki nhỉ m.n ai bít chỉ e với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *