Thành lập từ năm 2005, Đại học Yersin Đà Lạt hơn 10 năm qua đã đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho khu vực Tây Nguyên và cả nước. Theo kết quả khảo sát, trên 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo.

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/bong-da

3 thoughts on “Đại học Yersin Đà Lạt 2018

  1. Học phí bn năm ạ …có xét học bạ hk ạ nếu có thì mua hồ sơ ở đâu ạ … trg mình có ngàh quản trị du lịch và lữ khách hk ạ . …mong tl giúp e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *