31 thoughts on “Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019 – Chùa Minh Đức

  1. 31:42 Các bạn trẻ hơn nghìn ‘phờ ren’ thì mỗi ‘sờ ta tớt’ cũng chỉ hơn trăm ‘lai’. Tớ có hơn trăm ‘phờ ren’ nhưng ‘sờ ta tớt’ của tớ cũng gần trăm ‘lai’ đấy. Không tin à? Không tin ‘lai’ cái ‘sờ ta tớt’ này xem. Tin liền à ? HAHA 💑

  2. Con a di đà phật nay lại đến mùa vu Lan báo hiếu con cầu cho cha mẹ nơi Suối Vàng sớm được siêu thoát và phù hộ cho con được bình an nơi quê nghèo ạ

  3. Đã 2nam rồi con ko còn ở bên người cha thương yêu ước giy còn cha bên cạnh vụ Lan sắp đến cảng nhớ cha thương kín của con cha h ở đâu con nhớ cha lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *