21 thoughts on “Đám Tang Lý Tiểu Long

  1. một huyền thoại võ thuật một thần tượng ông mất mà tuổi đời còn rất trẻ mong ông yên nghỉ

  2. điều đáng buồn hơn cả là con ông ý cũng chết rất trẻ, cũng đang trên đỉnh gây dựng sự nghiệp, nhớ không nhầm phim the crow đang nổi

  3. Lý Tiểu Long,một huyền thoại võ kungfu đã ra đi vì diễn 1 bộ phim,bị mất bởi 1 kẻ
    Lý Tiểu Kong,hãy an nghỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *