29 thoughts on “Dân vũ Việt Nam ơi! – Dạ hội Thanh niên Chào năm mới 2017

  1. Em học trường tiểu học tràvong b và tập thuộc bài này rồi rất thích múa tổng kết

  2. Quá đẹp 😍🤗🤩😘😋😴🤑🦄🐩🏁🇦🇩🇱🇦🎎🎇🎆🎄🏆🎖️🎍🎊🎀🎁🍓🥝🍒🍎🍇🥞🥦🌶️🥐🥩🥓🍔🍟🍕🌭🥪🍱🥘🍘🍥🍧🍨🥧🍪🍩🍰🍭🍰🎂🍫🎂🍩🥧🍨🥠🎂🍬🍼🍭🍨🍰

  3. giờ trường tui mới bắt lấy bài này làm bài thể dục mới hong thuộc là nghĩ cho cắm hội trại hu hu thpt quang trung tây ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *