16 thoughts on “ĐIỆN TỬ 6 NÚT SEGA CHÍNH THỨC HỒI SINH ! TẤT CẢ CÁC GAME HAY NHẤT ĐỀU CÓ !

  1. Shop oi mình muốn mua băng rồng đen 2, cảnh sát 3 mà shop đemo chơi lúc đâu đó, GOLDEN AXE III

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *