19 thoughts on “Định hình cây lộc vừng hình thú "7 TỶ"😀😀😀

  1. Cây có dáng như vậy thật là hiếm có lắm đó a c.qua xá là đẹp 👍.chúc a c tất cả đều thuận lợi trong cuộc sống nhé 💕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *