3 thoughts on “Đồ câu Quỳnh Chi và thú chơi của cánh mày râu trời đày!

  1. 8:00 . cụ NĂM đâu hiển linh e phát… ( máy 10 nghìn tức là tỷ lệ 1 ăn 4) ….??????? con nhỏ phóng viên gật gù tấy bậy 😆😆😆😆😆.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *