6 thoughts on “Đọc truyện Doremon Màu – Viên Kẹo Đối Phó ( Hoạt Hình)

  1. đọc chữ hơi mờ một tí tẹo teo hơi ít một chút nhưng chẳng được tôi xin tạm dừng thôi Tắt điện đi Cút mẹ mày like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *