27 thoughts on “Dota 2 – Jaki plays Tusk: Đấm Phát Chết Luôn !

  1. minh khong thich anh lam 1 game thoi em thich anh lam nhieu hame em muon co nhieu game hay chu khong co 1 game minecraft

  2. đậu xanh bạn chơi "pờ rồ" thế mà có 300 like à thế éoooo nào! cả lũ kia toàn coi minecraft. mà cách bạn chơi tusk giống mình vãi ra :3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *