14 thoughts on “Dota truyền kỳ – up hero Weaver 3s – 4s (165 vé ăn 7 phát)

  1. Trong times city anh ở T mấy để em qa chơi với,trùng T thì hàng xóm lun :3 giàu vvd,em còn chưa đc nạp vào game này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *